Dodaj Ofertę
Polityka Cookies
Ważna informacja dotycząca wyrażenia zgody: Poprzez korzystanie z naszego portalu internetowego lub aplikacji mobilnej (zwanych dalej „Portalem”), jak również poprzez korzystanie z usług za pośrednictwem Portalu lub otrzymywanie od nas wiadomości e-mail wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies (tzw. „ciasteczek”) zgodnie z niniejszą Polityką cookies.

Czym jest Polityka cookies?
Polityka cookies określa sposób, w jaki Kwaternica, a także upoważnione przez Kwaternica podmioty zewnętrzne, wykorzystuje pliki cookies podczas korzystania przez Państwa z naszego Portalu lub usług świadczonych za pośrednictwem Portalu. Niniejsza Polityka cookies stanowi integralną część naszej Polityki prywatności. Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy (oraz w jaki sposób nie wykorzystujemy) zebrane przez nas informacje o użytkownikach, w tym dane osobowe. Prosimy Państwa o zapoznanie się z obydwoma dokumentami.

Do czego zostaną wykorzystane pliki cookies („ciasteczka”)?
Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
  • Kwaternica przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.